Projekter

I Pilegården vil vi udvikling og det har bla resulteret i disse 2 store projekter, som du kan læse mere om.