Marte Meo

Marte Meo

I Pilegården arbejder vi med Marte Meo. Vi har to uddannede Marte Meo terapeuter, som kører ønskede videoforløb på stuerne eller hjemme hos familierne, og en pædagog mere starter på Marte meo-uddannelsen oktober 2017. Samtidig bestræber vi os på at bruge elementerne fra Marte Meo i det daglige samspil med børn, forældre og hinanden.

Marte Meo er græsk og betyder "ved egen kraft". Marte meo er en metode, hvor man ved hjælp af video sætter fokus på det gode samspil mellem mennesker. Marte Meo er bygget op omkring 10 elementer, der fremmer det gode samspil. Disse er – at se et initiativ, at følge et initiativ, sætte ord på et initiativ, at bekræfte et initiativ, at udvælge et initiativ, at vente, at sætte ord på sig selv, at sammenkæde børnene, turtagning og positiv ledelse.

Et Marte Meo forløb starter med, at der er noget i samspillet, som man gerne vil have hjælp til at få løst. Ud fra dilemmaet formuleres et spørgsmål, som eksempelvis kan være: " Hvordan hjælper jeg Sofus til at få positiv kontakt til de andre børn? " "Hvad skal jeg gøre, for at få Sofus til at gøre som jeg siger?" Hvordan støtter jeg bedst Sofus, så han tør sige sin mening?" "Hvordan støtter jeg Sofus` sprogudvikling?" – mulighederne er uendelige.

Der optages videoer af to forskellige situationer – en struktureret (en planlagt aktivitet, hvor den voksne sætter dagsordenen og er ansvarlig for den gode stemning) og en ustruktureret (en aktivitet/leg på barnets præmisser). Filmene analyseres alt efter spørgsmålet og relationerne der foregår. Ud af filmen klippes små brudstykker, hvor der indgår et Marte meo element og samspillet lykkes. Disse klip vises i en tilbagemelding til den/dem, der ønsker hjælp og de får et element som arbejdspunkt, de skal arbejde videre med "ved egen kraft" ind til næste optagelse en uge til 14 dage senere. Der gives endnu en tilbagemelding enten med samme eller et nyt arbejdspunkt og sådan fortsætter det. Forløbet stoppes, når de der har stillet spørgsmålet finder det løst.

Eksempler på videosekvenser, hvor der indgår flere Marte Meo elementer:

"At se barnets initiativ og benævne det" her et følelsesmæssigt initiativ.

Barnet kommer glædestrålende ind på stuen.

Pædagogen siger: "Åh hvor er du glad i dag, det kan jeg godt forstå, for du har fødselsdag, tillykke, tillykke"

"At se barnets initiativ, udvælge et nyt initiativ, samt sætte ord på sig selv" :

Barnet vil gerne ud at lege.

Pædagogen siger: " Ja, du vil gerne ud at lege, plaske i vand, det er skønt. Men først vil jeg gerne have, at du hjælper med at rydde legoklodserne op – bagefter kan vi gå ud"