Digitale medier

Digitale medier som pædagogisk redskab

 

De digitale medier er blevet en stor del af en families hverdag. En udvikling der skaber et øget fokus på hvilken betydning medierne har på trivslen i familierne.

De digitale medier kan benyttes til styrkelse af børnevenskaber, til at øge børns ordforråd, til at få ny viden, til at være fysisk aktive.

Vi vil skabe et børnemiljø hvor medarbejderne vil guide og give børnene mulighed for at være nysgerrige og kontinuerligt opsøgende på muligheder, som de digitale medier kan tilbyde . Et trivsel- og læringsrum hvor nærvær, samvær, fællesskab, udvikling og relationer er i fokus. Børnene skal have kendskab til, hvordan de kan benytte medierne til videre læring og kunne videndele det med børnegrupper. 

I arbejdet med medierne skal medarbejderne være nysgerrige, legende og undersøgende. I samværet skal de være medlevende og engageret.

For eksempel kan børnene bruge en  iPad  som et fælles kamera, hvor de på skift tager billeder af det, de syntes er det smukkeste, det sjoveste på deres tur i skoven. 

De kan ved hjælp af det digitale kamera med forlænget ledning til  linsen finde ud af, hvad der er i hulet i træet. .  

Vi vil informere forældrene om læringsrige app, de kan benytte sammen med deres børn. Udarbejde  spil og lege, som børnene kan spille/lege med deres forældre. For eksempel kan familien lege "tampen brænder" med en iPad, 

Gå på " farveskattejagt" på børneværelset , i huset eller på familie gåturen.