Pilegården, område Øst.
Daginstitutionen Pilegården er beliggende i Kalbyriskvarteret i Næstveds nordøstlige bydel - nærmere betegnet Snerlevej 1. Institutionen blev bygget i 1986 og er en aldersintegreret daginstitution normeret til max 73 børn i alderen 0-6 år - 44 børnehavebørn og 27 vuggestuebørn. Børnene er opdelt på 4 stuer, 2 børnehavegrupper og 2 vuggestuegrupper.
Daginstitutionen Pilegården vil gerne kendes på et positivt menneskesyn. I vores arbejde med børn, forældre, hinanden og andre samarbejdspartnere vægter vi værdierne anerkendelse, respekt, åbenhed, nysgerrighed og ansvarlighed.

Daginstitutionen Pilegården er en proces- og udviklingsorienteret institution, hvor både den enkeltes og den samlede medarbejdergruppes faglige udvikling prioriteres højt.

I institutionen arbejdes der med marte meo. Marte meo er en systemisk positiv interaktionsanalytisk metode, der anvendes til at forbedre, etablere eller reetablere samspillet mellem mennesker. Marte meo er at gå på opdagelse efter det, der lykkes.

I institutionen arbejder vi med fri for mobberi udfra grundværdierne tolerance, respekt, omsorg og mod.

Derudover arbejder vi også med digitale medier som et pædagogisk redskab, der kan være med til at understøtte børns dannelse, læring og udvikling. Et redskab der kan være med til at skabe grundlag for børns kreativitet, nysgerrighed og fællesskab.