Praktikbeskrivelser

I Pilegården er der mulighed for at komme i praktik, både som pædagogstuderende, i virksomhedspraktik, som PAU-studerende og i skolepraktik.

Vi får derudover besøg af studerende fra forskellige universiteter som skal have indhentet empiri til deres opgaver. Her foreligger der dog ingen praktikbeskrivelse.